CT skener (kompjuterizovana tomografija)

UslugaCijena
CT skener glave (kranijuma)160 KM
CT skener orbita160 KM
CT skener PNS160 KM
CT skener ličnog masiva160 KM
CT skener pluća160 KM
CT skener kranijalne kičme160 KM
CT skener torakalne kičme160 KM
CT skener lumbosakralne kičme160 KM
CT skener abdomena160 KM
CT skener karlice160 KM
CT skener abdomena i karlice280 KM
CT skener toraksa160 KM
CT skener vrata160 KM
CT skener koštano zglobnog sistema160 KM
CT skener angiografija vrata ili mozga (jedna regija)160 KM
CT skener angiografija vrata i mozga180 KM
CT skener angiografija aorte i donjih ekstremiteta180 KM
CT skener angiografja gornjeg ekstremiteta (jedna ruka)180 KM
CT skener virtuelna kolonoskopija200 KM
CT skener urografija200 KM
CT skener koronarografija400 KM

Magnetna rezonanca (MRI)

UslugaCijena
Magnetna rezonanca MRI glave250 KM
Magnetna rezonanca MRA (angiografija)100 KM
Magnetna rezonanca MRI abdomena250 KM
Magnetna rezonanca MRI karlice250 KM
Magnetna rezonanca MRI abdomena i karlice460 KM
Magnetna rezonanca MRI kranijalne kičme250 KM
Magnetna rezonanca MRI torakalne kičme250 KM
Magnetna rezonanca MRI lumbosakralne kičme250 KM
Magnetna rezonanca MRI ramena270 KM
Magnetna rezonanca MRI kolena270 KM
Magnetna rezonanca MRI šaka270 KM
Magnetna rezonanca MRI stopala270 KM
Magnetna rezonanca MRCP100 KM
Magnetna rezonanca MRI urografija250 KM
Magnetna rezonanca MRI dojki250 KM

Napomena:
Aplikacija kontrastnog sredstva se naplaćuje shodno tjelesnoj težini.

Ultrazvučna dijagnostika

UslugaCijena
Ultrazvuk abdomena40 KM
Ultrazvuk karlice40 KM
Ultrazvuk abdomena i karlice70 KM
Ultrazvuk vrata40 KM
Ultrazvuk štitne i paraštitnih žlezda30 KM
Ultrazvuk regionalnih limfatika40 KM
Ultrazvuk dojki40 KM
Ultrazvuk skrotuma30 KM
Ultrazvuk muskuloskeletnog sistema40 KM
COLOR DOPPLER magistralnih krvnih sudova vrata60 KM
COLOR DOPPLER magistralnih krvnih sudova donjih ekstremiteta60 KM
COLOR DOPPLER magistralnih krvnih sudova gornjih ekstremiteta60 KM
COLOR DOPPLER abdominalne aorte60 KM
TCS – transkranijalni doppler70 KM
COR biopsije250 KM

Endoskopske procedure

UslugaCijena
Gastroskopija100 KM
Kolonoskopija180 KM
Gastroskopija i kolonoskopija250 KM
Anestezija (u toku procedure)60 KM
Uzimanje uzorka (biopsija)30 KM
Patohistološka analiza uzetih uzoraka50 KM
Polipektomija (zavisno od veličine i položaja polipa)50 KM

Pregledi

UslugaCijena
EKG10 KM
Pregled lekara opšte prakse50 KM
Pregled interniste80 KM
Pregled pulmologa (Dr Grujić)100 KM
Pregled onkologa (Prim. dr Tomašević, Dr Vukov)130 KM
Pregled vaskularnog hirurga (prof. dr Vraneš)130 KM
Pregled kardiohirurga (prof. dr Velinović)130 KM
Pregled neurologa70 KM
Pregled kardiologa70 KM
Pregled dječijeg kardiologa80 KM