PROMOTIVNO SNIŽENJE 20% NA SVE USLUGE

CT skener (kompjuterizovana tomografija)

UslugaCijena
CT skener glave (kranijuma)180 KM
CT skener orbita180 KM
CT skener PNS180 KM
CT skener ličnog masiva180 KM
CT skener kranijalne kičme180 KM
CT skener torakalne kičme180 KM
CT skener lumbosakralne kičme180 KM
CT skener abdomena220 KM
CT skener karlice220 KM
CT skener abdomena i karlice350 KM
CT skener toraksa220 KM
CT skener vrata220 KM
CT skener koštano zglobnog sistema180 KM
CT skener angiografija vrata ili mozga (jedna regija)200 KM
CT skener angiografija vrata i mozga300 KM
CT skener angiografija aorte i donjih ekstremiteta250 KM
CT skener angiografja gornjeg ekstremiteta (jedna ruka)250 KM
CT skener virtuelna kolonoskopija250 KM
CT skener urografija250 KM
CT skener koronarografija500 KM

Magnetna rezonanca (MRI)

UslugaCijena
Magnetna rezonanca MRI glave290 KM
Magnetna rezonanca MRA (angiografija)240 KM
Magnetna rezonanca MRI abdomena290 KM
Magnetna rezonanca MRI karlice290 KM
Magnetna rezonanca MRI abdomena i karlice450 KM
Magnetna rezonanca MRI kranijalne kičme290 KM
Magnetna rezonanca MRI torakalne kičme290 KM
Magnetna rezonanca MRI lumbosakralne kičme290 KM
Magnetna rezonanca MRI ramena290 KM
Magnetna rezonanca MRI kolena290 KM
Magnetna rezonanca MRI šaka290 KM
Magnetna rezonanca MRI stopala290 KM
Magnetna rezonanca MRCP200 KM
Magnetna rezonanca MRI urografija290 KM
Magnetna rezonanca MRI dojki290 KM
Magnetna rezonanca MRI abdomena + MRCP435 KM

Napomena:
Aplikacija kontrastnog sredstva se naplaćuje shodno tjelesnoj težini.

Ultrazvučna dijagnostika

UslugaCijena
Ultrazvuk abdomena50 KM
Ultrazvuk karlice40 KM
Ultrazvuk abdomena i karlice80 KM
Ultrazvuk vrata50 KM
Ultrazvuk štitne i paraštitnih žlezda30 KM
Ultrazvuk regionalnih limfatika50 KM
Ultrazvuk dojki50 KM
Ultrazvuk skrotuma30 KM
Ultrazvuk muskuloskeletnog sistema50 KM
COLOR DOPPLER magistralnih krvnih sudova vrata70 KM
COLOR DOPPLER magistralnih krvnih sudova donjih ekstremiteta70 KM
COLOR DOPPLER magistralnih krvnih sudova gornjih ekstremiteta70 KM
COLOR DOPPLER abdominalne aorte70 KM
TCS – transkranijalni doppler70 KM
COR biopsije250 KM

Pregledi

UslugaCijena
EKG10 KM
Pregled lekara opšte prakse50 KM
Pregled interniste80 KM
Pregled pulmologa (Dr Grujić)100 KM
Pregled onkologa (Prim. dr Tomašević, Dr Vukov)130 KM
Pregled vaskularnog hirurga (prof. dr Vraneš)130 KM
Pregled kardiohirurga (prof. dr Velinović)130 KM
Pregled neurologa70 KM
Pregled kardiologa70 KM
Pregled dječijeg kardiologa80 KM